Activiteiten

Yeager Energy heeft een opsporingsvergunning aardwarmte "Oude Rijn 1" voor twee deelgebieden rond Leiden, en participeert in project "Aardwarmte Delfland" in De Lier. Daarnaast heeft Yeager Energy twee aanvragen in behandeling voor opsporingsvergunningen aardwarmte bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Opsporingsvergunning Oude Rijn 1
Het gebied van de vergunning Oude Rijn 1 ligt langs de kust vanaf zo'n 10km noordelijk van Den Haag en ligt over o.a. de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. In dit gebied zien wij verschillende mogelijke afzetmarkten voor duurzame warmte, varierend van lichte industrie (voeding, agro) tot utiliteit en Gebouwde Omgeving. Er is een grote veelzijdigheid aan afnemers die ook op verschillende temperatuurniveaus warmte nodig hebben en dus zal een geothermiesysteem slechts onderdeel uit maken van een complexer systeem om warmtevoorziening te verduurzamen. 

Op 18 augustus 2021 heeft de Minister een opsoringsvergunning aardwarmte verleend aan Yeager Energy voor twee deelgebieden uit onze aanvraag. Wij gaan hier actief een rol spelen, in samenwerking met overheden, bevolking en andere vergunninghouders in het gebied.

Project "Aardwarmte Delfland" - opsporingsvergunningen De Lier 8 en De Lier VI
Via onze dochteronderneming Warmtebedrijf Westland participeert Yeager Energy in dit project samen met Shell Geothermal BV, Harting Holland BV en A. de Bruijn & Zn. Het betreft een gebied op de grens van het Westland, gelegen naast het bestaande doublet van Geothermie De Lier. Partners onderzoeken hier de ontwikkeling van mogelijk twee doubletten voor de levering van duurzame warmte aan glastuinbouw en mogelijk op termijn ook aan de Gebouwde Omgeving.

Aanvraag opsporingsvergunning Nissewaard
Het gebied Nissewaard ligt op het eiland Voorne Putten, zo'n 20km ten zuiden van Den Haag. In de omgeving van het aangevraagde gebied zijn reeds twee geothermie doubletten ontwikkeld die de uitstekende kwaliteit van het geothermische reservoir hebben bevestigd. Op dit moment wordt geothermische warmte alleen in de glastuinbouw gebruikt. Yeager Energy wil kijken of deze duurzame warmte ook voor andere doeleinden kan worden ontwikkeld zoals industrie en Gebouwde Omgeving. Na toekenning van deze opsporingsvergunning is Yeager Energy van plan om eerst een compleet beeld van de toepassing van aardwarmte voor de glastuinbouw, de gebouwde omgeving en industrie in het gebied 'Nissewaard' verder te onderzoeken, zowel ondergronds als bovengronds. Daarna zullen de operaties van start gaan.

Aanvraag opsporingsvergunning Purmerend 3
Purmerend is op dit moment de stad met het hoogste percentage warmtenet aansluitingen van Nederland. Ongeveer 27,000 klanten betrekken warmte via deze route. Het warmtenet draait op dit moment voornamelijk op biomassa met twee aardgas gestookte piek- en backup ketels. Omdat het netwerk graag wil uitbreiden is er meer (duurzame) warmte nodig en wij zien goede mogelijkheden om met geothermie hier een grote rol in te kunnen spelen.

Wij ontwikkelen onze projecten in samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden met inachtneming van de gezondheid en veiligheid in de omgeving en de bescherming van natuur en milieu. 

Ondergronds zal er meer gedetailleerd studiewerk verricht gaan worden naar waar het waterhoudend reservoirgesteente zich bevindt, wat de kwaliteit van het gesteente is (zoals de porositeit en de doorlaatbaarheid) en de temperatuur en eigenschappen van het aanwezige warme water.

Bovengronds zal de potentiële afname van warmte door verschillende afnemers verder in kaart gebracht worden. Yeager Energy zoekt hiervoor contact met o.a gemeenten, woningcorporaties, glastuinbouwers, industrie en andere geïnteresseerden.

Partijen die interesse hebben om hier meer informatie over te ontvangen kunnen nu al contact met ons opnemen: info@yeager-energy.com

Oude Rijn 1 vergunning

Het opsporingsgebied 'Oude Rijn 1' (beide deelgebieden in blauw) ligt rond Leiden (provincie Zuid-Holland).

Built with Mobirise site templates