Yeager Energy werkt aan de warmtetransitie

Yeager Energy is een bedrijf dat aardwarmte (geothermie) en warmtenetwerken ontwikkelt en opereert.

Ons doel is om als Operator aardwarmte op een innovatieve en grote schaal (portfoliobenadering) toe te passen in de gebouwde omgeving, de industrie en de glastuinbouw. Daarmee willen we als toonaangevend en verantwoord warmtebedrijf een essentiële bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland.

Yeager Energy’s toepassing bestaat uit een innovatief ondergronds en bovengronds systeem van aardwarmteputten, warmte en koude netwerken, warmte en koude opslag en een intelligent vraag en aanbod besturingssysteem waarmee het gehele jaar warmte en koude geleverd en uitgewisseld (zoals bijvoorbeeld restwarmte) kan worden in de gebouwde omgeving, de glastuinbouw, en de industrie.  

Wij doen dit in samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden met inachtneming van de gezondheid en veiligheid in de omgeving en de bescherming van natuur en milieu. 

This web page was built with Mobirise